Kovan Sports


KOVAN SPORTS

www.kovansports.com

60 Hougang Street 21 Singapore 538738

Weekdays:

0900 – 1900: Non-member $90 per hour / Member $65 per hour

1900 – 2200: Non-member $110 per hour / Member $95 per hour

Weekends / PH:

0900 – 2200: Non-member $90 per hour / Member $65 per hour

2200 – 2230: $46 per hour


Related Posts

See All

RELATED POST 

CONNECT WITH US

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

© 2017 by BEYOND EXTRA SG